مطالب توسط مدیریت

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی اصطلاحات و تکیه کلام ها یکی از بخش های اصلی زبان می باشد. یادگیری و کاربرد این اصطلاحات موجب افزایش اعتماد به نفس در فرد وبیانگر سطح بالای اطلاعات زبانی آن فرد  می باشد. تعدادی از پر کاربرد ترین اصطلاحات انگلیسی در […]

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری فعالیتی را نشان می دهد که در نقطه ای از زمان در گذشته شروع شده است.این عمل به پایان نرسیده و همچنان در حال رخ دادن می باشد. من به مدت ۶ ساعت است که در حال […]

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن زمان آینده کامل بیانگر آن است که کاری در زمان آینده انجام شود. زمانی که کاری تا قبل از موعد خاصی در آینده تکمیل شود برای بیان آن از زمان آینده کامل استفاده می کنیم. تصور کنید دوست شما […]

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید) گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید) گذشته کامل همانند حال کامل به انجام شدن کاری یا اتفاق افتادن چیزی در زمان گذشته دلالت دارد. با این تفاوت که در گذشته کامل ، رویدادی قبل ازرویداد دیگر اتفاق افتاده است. من قبل از اینکه آنها برسند(گذشته ساده) شام خورده بودم.(گذشته […]

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect) زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect) زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیان کننده کار یا فعالیتی می باشد که در زمانی پیش از الان انجام شده و به پایان رسیده است اما زمان دقیق آن مشخص نیست. و یا ممکن است […]

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده استمراری به زمانی گفته می شود که کاری یا فعالیتی در زمان خاصی در آینده در حال انجام شدن می باشد. زمان های حال استمراری و گذشته استمراری را مطالعه کنید. فرض کنید شما فردا در همین ساعت در حال تماشا […]

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری بیانگر استمرار انجام کاری در زمان گذشته می باشد.به بیانی دیگر زمانی که اتفاق خاصی در زمان گذشته رخ داده است و همزمان با اتفاق افتادن آن کار دیگری نیز در حال انجام شدن باشد، کار در حال انجام دارای […]

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی زمان حال استمراری در زبان انگلیسی زمان حال استمراری همانگونه که از اسمش مشخص است استمرار انجام کاری در زمان حال می باشد. در حال حاضر شما در حال خواندن این مطلب هستید بنابراین کاری که شما در حال انجام آن هستید دارای استمرار در زمان حال می باشد. […]

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی زمان آینده ساده در زبان انگلیسی آینده ساده بیانگر رویداد ها و اتفاقاتیست که در در زمانی خاص در اینده انجام شده و به سرانجام می رسند. نشانه زمان آینده ساده کلمه  will است که معادل کلمه خواه در زبان فارسی می باشد. ساختار جملات در زمان آینده ساده […]

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده بیانگر اتفاقات و اعمالی می باشد که در زمان گذشته انجام شده اند و به پایان رسیده اند. این جملات با تبدیل کردن شکل ساده فعل به گذشته ساده تشکیل می شوند. این زمان معمولا با قیودی از جمله yesterday, […]