زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده کامل استمراری بیانگر عمل یا حالتی است که در نقطه زمانی در آینده در حال اتفاق افتادن می باشد. زمان آینده کامل ساده و آینده کامل استمراری نسبتا شبی…
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی ما در طول روز و به هنگام تبادل اطلاعات با دیگران به شکل های گوناگونی از زبان استفاده می کنیم.یکی از موارد استفاده از زبان، بکار بردن آن برای انتقال سخن …
گذشته کامل استمراری و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آنگذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان گذشته کامل استمراری با زمان حال کامل استمراری تقریبا برابر است با این تفاوت که زمان گذشته کامل استمراری اتمام کاری&nbs…
پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسیپرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسیاصطلاحات و تکیه کلام ها یکی از بخش های اصلی زبان می باشد.یادگیری و کاربرد این اصطلاحات موجب افزایش اعتماد به نفس در…
زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسیزمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسیزمان حال کامل استمراری فعالیتی را نشان می دهد که در نقطه ای از زمان در گذشته شروع شده است.این عمل به پایان نرسیده و همچنان در حال رخ دادن می باشد.…
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان آینده کامل بیانگر آن است که کاری در زمان آینده انجام شود. زمانی که کاری تا قبل از موعد خاصی در آینده تکمیل شود برای بی…
گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل همانند حال کامل به انجام شدن کاری یا اتفاق افتادن چیزی در زمان گذشته دلالت دارد.با این تفاوت که در گذشته کامل ، رویدادی قبل ا…
زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیان کننده کار یا فعالیتی می باشد که در زمانی پیش از الان انجام شده و به پایان …
زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسیزمان آینده استمراری در زبان انگلیسیزمان آینده استمراری به زمانی گفته می شود که کاری یا فعالیتی در زمان خاصی در آینده در حال انجام شدن می باشد.زمان های حال استمراری و گذشته استمرا…
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسیزمان گذشته استمراری در زبان انگلیسیزمان گذشته استمراری بیانگر استمرار انجام کاری در زمان گذشته می باشد.به بیانی دیگر زمانی که اتفاق خاصی در زمان گذشته رخ داده است و همزمان با اتفاق افت…