اسم مصدر در زبان انگلیسی (gerund)

اسم مصدر در زبان انگلیسی (gerund)

اسم مصدر در زبان انگلیسی (gerund) اسم مصدر از فعل + ing تشکیل شده است.ساختار جراند یا اسم مصدر دقیقا شبیه حال استمراری می باشد.تنها تفاوت اسم مصدر این است که کاربرد اسم دارد و نباید آنرا با فعل اشتباه گرفت.در این پست می کوشیم تا موارد ا…
زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده کامل استمراری بیانگر عمل یا حالتی است که در نقطه زمانی در آینده در حال اتفاق افتادن می باشد. زمان آینده کامل ساده و آینده کامل استمراری نسبتا شبی…
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی ما در طول روز و به هنگام تبادل اطلاعات با دیگران به شکل های گوناگونی از زبان استفاده می کنیم.یکی از موارد استفاده از زبان، بکار بردن آن برای انتقال سخن …
گذشته کامل استمراری و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آنگذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی و کاربرد آن زمان گذشته کامل استمراری با زمان حال کامل استمراری تقریبا برابر است با این تفاوت که زمان گذشته کامل استمراری اتمام کاری پیش از زمان حال می باشد.…
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسیپرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی اصطلاحات و تکیه کلام ها یکی از بخش های اصلی زبان می باشد. یادگیری و کاربرد این اصطلاحات موجب افزایش اعتماد به نفس در فرد وبیانگر سطح بالای اط…
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسیزمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری فعالیتی را نشان می دهد که در نقطه ای از زمان در گذشته شروع شده است.این عمل به پایان نرسیده و همچنان در حال رخ دادن می باشد. من به مدت 6 ساعت …
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آنزمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن زمان آینده کامل بیانگر آن است که کاری در زمان آینده انجام شود. زمانی که کاری تا قبل از موعد خاصی در آینده تکمیل شود برای بیان آن از زمان آینده کامل استف…
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)

گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید)گذشته کامل در زبان انگلیسی(ماضی بعید) گذشته کامل همانند حال کامل به انجام شدن کاری یا اتفاق افتادن چیزی در زمان گذشته دلالت دارد. با این تفاوت که در گذشته کامل ، روید…
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect) زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect) زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیان کننده کار یا فعالیتی می باشد که در زمانی پیش از الان انجام شده و به پایان رسیده است اما زمان…
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی زمان آینده استمراری به زمانی گفته می شود که کاری یا فعالیتی در زمان خاصی در آینده در حال انجام شدن می باشد.زمان های حال استمراری و گذشته استمراری را مطالعه کنید. …