زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری بیانگر استمرار انجام کاری در زمان گذشته می باشد.به بیانی دیگر زمانی که اتفاق خاصی در زمان گذشته رخ داده است و همزمان با اتفاق افتادن آن کار دیگری نیز…

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی زمان حال استمراری در زبان انگلیسی زمان حال استمراری همانگونه که از اسمش مشخص است استمرار انجام کاری در زمان حال می باشد. در حال حاضر شما در حال خواندن این مطلب هستید بنابراین کاری که شما در حال انجام آن هستید …

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسیزمان حال ساده در زبان انگلیسیزمان حال ساده اولین و یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی می باشد.این زمان عمدتا بیان کننده نظم یا روند ثابت، عادت ها، موقعیت های تغییرناپذیر، حقایق …
sentences

انواع جمله انگلیسی

انواع جمله انگلیسی انواع جمله انگلیسی پیش از این در مورد ساختار جمله صحبت شده است. در این بخش قصد داریم در مورد انواع جمله صحبت کنیم.جمله بر اساس مفهوم و پیامی که منتقل می کند به چهار نوع خبری، تعجبی ، سوالی و امری تقسیم می شوند. جملات خبری:(dec…
conditional sentences

جملات شرطی در زبان انگلیسی و انواع آن

جملات شرطی در زبان انگلیسی و انواع آن جملات شرطی در زبان انگلیسی و انواع آن جملات شرطی (conditional sentences) در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می شوند، جملات شرطی نوع صفر،نوع اول،نوع دوم، و نوع سوم .این جملات شامل دو بخش اصلی یعنی بند …
زبانفا

فرمول جملات انگلیسی و انواع آن

فرمول جملات انگلیسی و انواع آنفرمول جملات انگلیسی و انواع آن فرمول جملات انگلیسی از چپ به راست بدین صورت است:قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل فاعل چیست؟ فاعل به شخص یا چیزی گفته می شود که کاری را انجام داده باشد که می تواند …
ساختار جملات انگلیسی

اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی

اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسیساختار جملات انگلیسی جمله چیست؟ همانطور که می دانید هر متن یا نوشته به چندین جزء کوچکتر تقسیم می شود. متن از تعدادی پاراگراف تشکیل می شود.هر پاراگراف از تع…

یادگیری الفبا انگلیسی

در ابن مقاله در مورد یادگیری الفبا انگلیسی که شامل 26 حرف می شود با شما خواهیم بوداین حروف در بسیاری از زبان ها مشترک می باشند.این زبان ها عبارت اند از اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی.این حروف به صورت زیر می باشند.  یادگیری الفبا …