ساختار جملات انگلیسی

اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی

اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی

ساختار جملات انگلیسی

ساختار جملات انگلیسی

جمله چیست؟

همانطور که می دانید هر متن یا نوشته به چندین جزء کوچکتر تقسیم می شود. متن از تعدادی پاراگراف تشکیل می شود.

هر پاراگراف از تعدادی جمله و هر جمله از تعدادی واژه.

بنابراین جمله به قرار گرفتن تعدادی واژه کنار هم که بیانگر مفهومی می باشند گفته می شود.

هر واژه با قرار گرفتن در جمله نقش های دستوری خاصی از جمله فاعل(subject)، مفعول(object)،فعل(verb)،ضمیر(pronoun)، قید(adverb)، و صفت(adjective)  پیدا می کند.

جمله همیشه متشکل از دو بخش اصلی نهاد، که قسمتی از جمله است که در مورد آن خبری بیان می شود، و گزاره که خبری است که در مورد نهاد داده می شود است.اجزای اصلی و جدا نشدنی جمله یا نهاد و گزاره عبارت اند از فاعل، مفعول، متمم و فعل.

نهاد و گزاره

نهاد یا به عبارت دیگر همان فاعل جمله قسمتی از جمله است که در رابطه با آن خبری بیان می شود.

نهاد می تواند اسم(noun) ، ضمیر (pronoun) یا جمله واره (noun clause) باشد.

می توانید برای درک بهتر به مثال های زیر که در آن نهاد مشخص شده است توجه کنید.

 

نهاد (subject)
علی به پارک می رود.Ali goes to the park
او یک بستنی می خرد.He buys an ice-cream
علی و حسن بیسبال بازی می کنند.Ali and Hassan play baseball

 

 

گزاره (predicate)
علی به پارک می رودAli goes to the park
او یک بستنی می خرد.He buys an ice-cream
علی و حسن بیسبال بازی می کنند.Ali and Hassan play baseball

گزاره می تواند از اجزاء مختلفی تشکیل شود از جمله:

فعل(verb)

مفعول(object)

متمم(Complement)

فعل

فعل جزء اصلی جمله می باشد و نمی توان آن را حذف کرد. . در واقع فعل کننده کار می باشد.

در جملات بالا کلماتی مانند play و buy فعل می باشند.

حتما بخوانید  زمان آینده کامل در زبان انگلیسی و کاربرد آن

انواع فعل

فعل لازم:

فعل لازم به فعلی گفته می شود که به مفعول نیازی ندارد و بدون مفعول مفهوم جمله به طور کامل منتقل می شود.

 

افعال لازم
اتوبوس رسید.(لازم)The bus arrived
او رفت.(لازم)She went
او روی صندلی نشسته است.(لازم)He sits on the chair

 

فعل متعدی: افعال متعدی بر خلاف افعال لازم تنها با کمک مفعول قادر به انتقال مفهوم هستند.

افعال متعدی
ماری دیوار را رنگ می کند.(دیوار:مفعول مستقیم)Mary paints the wall
سارا نامه ای به خواهرش نوشت.(نامه:مفعول مستقیم)Sarah wrote a letter to her sister.
جک ساندویچ می خورد.(ساندویچ:مفعول مستقیم)Jack eats a sandwich

دسته سوم از افعال، افعال ربطی یا linking verbs نام دارند. این افعال جزء هیچ یک از افعال لازم و متعدی نیستند .

به عبارت دیگر نیازی به مفعول ندارد.در واقع این افعال بیانگر یک عملaction یا وضعیت state نیستند

نقش این افعال عبارت است از:

  1. رابطه ای بین فاعل و متمم جمله نشان می دهد.
  2. فاعل را با اطلاعات اضافی مانند اسم یا صفت توصیف می کند
  3. رابطه ای را بیان می کند.

 

 

فعل های ربطی(linking verbs)
علی یک دانش آموز استAli is a student
او همیشه احساس خواب آلودگی می کند.she always feels sleepy
غذا بوی وحشتناکی می دهد.The food smells terrible

همانطور که می بینید تمام فعل های متعدی و لازم انجام کاری فیزیکی را بیان می کنند.

اما افعال کمکی وجود رابطه ای بین فاعل و دیگر اجزای جمله را بیان می کند. همانطور که مثال های بالا دیدید افعالی مانند بودن، احساس کردن و بو دادن اعمال فیزیکی نبوده و بین این فعل ها و فاعل ها یعنی علی، و غذا رابطه ای وجود دارد.

مفعول(object)

مفعول بخشی از جمله می باشد که عمل یا فعل بر روی آن انجام می شود و می تواند شامل اسم(noun) ، ضمیر (pronoun) و یا جمله اسمی ( noun clause) باشد.

حتما بخوانید  اسم مصدر در زبان انگلیسی (gerund)

مفعول مستقیم(direct object)

مفعول مستقیم به مفعولی گفته می شود که عمل فعل به طور مستقیم بر روی آن انجام می شود و معمولا در پاسخ به سوال ” چه چیزی را؟” و “چه کسی را؟” می آید.

ملودی چه چیز را تعمیر کرد؟ >> ماشین را

مایک چه چیز را خورد؟>> پیتزا را

 

مفعول مستقیم
ملودی ماشین را تعمیر کرد.Melody fixed the car
مایک پیتزا را خورد.Mike ate the pizza

مفعول غیر مستقیم(indirect object)

مفعول غیر مستقیم برخلاف مفعول مستقیم عمل فعل به طور مستقیم بر روی آن انجام نمی شود در واقع واسطه بوده و به صورت غیر مستقیم چیزی را از فاعل دریافت می کند. راه شناسایی این مفعول از راه پاسخ به سوالات “برای چه کسی؟” و ” به چه کسی؟” می باشد.

تام برای چه کسی کتاب خرید؟>> برای دخترش(مفعول غیر مستقیم) کتاب>مفعول مستقیم

رضا به چه کسی مداد را دادا؟>>به من(مفعول غیر مستقیم) مداد> مفعول مستقیم

مفعول غیرمستقیم
تام برای دخترش یک کتاب جدید خرید. Tom bought his daughter a new book
رضا مداد را به من داد.Reza gave the pen to me

مفعول حرف اضافه(object of preposition)

مفعول حرف اضافه بسیار به مفعول مستقیم شباهت دارد با این تفاوت که راه تشخیص آن حرف اضافه قبل از آن می باشد.

ممکن است قبل از مفعول حرف اضافه یک modifier یا توصیف کننده هم قرار بگیرد مانند مثال سوم.

در مثال سوم آشپزخانه توصیف کننده اسم بعد از خود یعنی میز می باشد.

در مثال های زیر کوچه،آنها و میز مفعول حرف اضافه هستند .

on و behind  حرف اضافه

the kitchen توصیف کننده یا modifier

 

مفعول حرف اضافه object of preposition
تام در کوچه بازی کرد.Tom played on the street
گربه پشت آنها پنهان شد.Cat hid behind them
کلید ها روی سرویس آشپزخانه هستند.The keys are on the kitchen counter

متمم

متمم ها یکی از پنج جزء اصلی و جدا نشدنی جمله می باشند. متمم می تواند یک اسم (noun) ، عبارت اسمی (noun phrase) یا جمله واره (noun clause) باشد. متمم ها چهار گونه هستند، متمم فاعل، متمم فعل ، متمم مفعول و متمم صفت.

حتما بخوانید  یک روش بسیار موثر برای یادگیری لغات جدید

متمم فاعل

متمم فاعل معمولا بعد از یک فعل ربط می اید و به فاعل مربوط و آنرا توصیف می کند. متمم فاعل می تواند یک اسم (nominative-predicate noun) یا صفت (predicate adjective) باشد.

 

متمم فاعل
یونیفرم من ریش ریش و کثیف است.My uniform is torn and dirty
لیوان من خالی است.My glass is empty
او یک معلم است.She is a teacher
این داستان هیجان انگیز است.This story is exciting

متمم مفعول

این متمم بلافاصله بعد از مفعول مستقیم قرار می گیرد و آنرا توصیف می کند.

 

متمم مفعول
او نام گربه اش را تد نهاد.she named her cat Ted
ما فهمیدیم فیلم خیلی خوب است.we found the movie very pleasant
او مرا خیلی عصبانی می کند.She makes me very angry

متمم فعل

متمم فعل ترتیبی از یک فعل است که به عنوان مفعول یک فعل دیگر به کار می رود و به سه صورت است، با مصدر با to، با قعل ing  دار و یا با جمله واره.

 

متمم فاعل
از او خواستم که برود.i asked her to leave
آنها تصمیم گرفتند که بروند.they decided on leaving
من برای رفتن او پافشاری کردم.I insisted that he leave

 متمم صفت

متمم صفت عبارتی است که صفت را توصیف می کند یا اطلاعاتی به آن اضافه می کند. این متمم می تواند یک جمله واره یا گروه قیدی که با حرف اضافه شروع می شود باشد.

 

متمم صفت
آنها از خبر شوکه شده بودند.They were shocked by the news
من از بابت ازدواج آنها خوشحال هستم.I am happy they got married

 

 

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] از این در مورد ساختار جمله صحبت شده است. در این بخش قصد داریم در مورد انواع جمله […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید