در ابن مقاله در مورد یادگیری الفبا انگلیسی که شامل ۲۶ حرف می شود با شما خواهیم بود

این حروف در بسیاری از زبان ها مشترک می باشند.

این زبان ها عبارت اند از اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی.

این حروف به صورت زیر می باشند.

 

یادگیری الفبا انگلیسی

حروف انگلیسیبه فارسی مثال
A , aاِیApple
B , bبیBird
C , cسیCat
D , dدیDay
E , eایEat
F , fاِفFace
G , gجیGift
H , hاِچHand
I , iآیIce-cream
J , jجِیJacket
K, kکِیKind
L , lاِلLip
M , mاِمMother
N , nاِنNice
O , oاُOpen
P , pپیPink
Q , qکیوQuote
R , rآرRain
S , sاِسSpring
T , tتیTable
U , uیوUnion
V , vویVast
W , wدبلیوWorld
X , xایکسMaximum
Y , yوایYou
Z , zزیZone

الفبا انگلیسی

الفبا انگلیسی

تاریخچه حروف انگلیسی را بخوانید

چند نکته درمورد حروف انگلیسی

 

بعضی از حروف انگلیسی در کلمه ها صدایی متفاوت دارند مانند:

 • حرف c که سی خوانده می شود ولی در بعضی از کلمه ها صدای ک دارد مانند کلمه cast
 • حرف  E  که ای خوانده می شود ولی در بعضی از کلمه ها صدای اِ دارد مانند کلمه pet
 • حرف G که جی خوانده می شود ولی در بعضی از کلمه ها صدای گ دارد مانند goal
 • حرف H که اِچ خوانده می شود ولی در بعضی از کلمه ها صدای ه،ح دارد مانند Hat
 • حرف W  که دبلیو خوانده می شود ولی صدای “و” دارد world
 • حرف A در اول کلمات صدای اِ می دهند مانند about
 • هرگاه بعد از حرف A حرف L  بیاید و پس از آن یکی از حروف L,V  و F بیاید، حرف L خوانده نمی شود مانند Half,Palm وhalves
 • اگر A  قبل از حروف L یا W بیاید صدای اُ می دهند مانند saw . small
 • حرف U  گاهی صدای آ و اِ می دهد مثل cut, but
  یادگیری الفبا انگلیسی

  یادگیری الفبا انگلیسی

   

 • یک روش موثر جهت یادگیری را بخوانید
حتما بخوانید  زمان آینده ساده در زبان انگلیسی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید