زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری همانگونه که از اسمش مشخص است استمرار انجام کاری در زمان حال می باشد. در حال حاضر شما در حال خواندن این مطلب هستید بنابراین کاری که شما در حال انجام آن هستید دارای استمرار در زمان حال می باشد.

به عبارتی دیگر، حال استمراری کاریست که در زمان نامشخصی از قبل شروع شده است، و هم اکنون شما در حال انجام آن هستید.این کار ممکن است باز هم ادامه داشته باشد.

زمان گذشته ساده ، حال ساده  و آینده ساده را مطالعه کنید.

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 

subject                                     +to be                                  +verb+ing

I                                                am                                       reading

she/he                                       is                                        walking

Mohsen and his father            are                                      playing baseball right now

حتما بخوانید  فرمول جملات انگلیسی و انواع آن

It                                                 is                                        raining

Shirin’s friend                            is                                        watching TV at this time

از نشانه های حال استمراری قیدهایی نظیر now , right now, at this time , at this moment,at present, at the moment می باشند.

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

کاربردهای زمان حال استمراری

حال استمراری هم برای بیان انجام کاری در زمان حال و هم برای بیان انجام کاری در آینده کاربرد دارد.

-کاربرد های حال استمراری در زمان حال

  • کارهای ناتمام که الان در جریان اند

I am watching TV right now

  • موقعیت های موقت

I’m living in Iran

  • عادت های موقت

She’s studying hard these days

  • عادت های بد

You’re forever complaining

-کاربردهای زمان حال استمراری در زمان آینده

  • برنامه های قطعی برای آینده

I’m going to my friend’s house tomorrow

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

منفی کردن

برای منفی کردن حال استمراری بعد از افعال کمکی کلمه not را اضافه می کنیم.

subject                       tobe+not                         verb+ing

I                                  am not                             watching TV

حتما بخوانید  زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

she/he                        is not                               listening to music

we                              are not                             going to the park right now

                They                           are not                              playing ping-pong in the yard at the time

It                                is not                                raining outside

سوالی کردن

برای سوالی کردن زمان حال استمراری، فعل کمکی را به ابتدای جمله می اوریم و پس از آن فاعل و ادامه جمله را می نویسیم.

declarative sentence                                                  Interrogative sentence 

?I’m playing                                                                    Am i / are you playing

?She/he/it  is coming                                                    is it/she/he coming

حتما بخوانید  زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

?we are coming                                                             are we /are you coming

?They are coming                                                          are they coming

? someone/somebody is coming                                 is anybody coming

 

 

 

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید