زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده اولین و یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی می باشد.

این زمان عمدتا بیان کننده نظم یا روند ثابت، عادت ها، موقعیت های تغییرناپذیر، حقایق عمومی و کلی ،رویداد های بدیهی و کار های روزانه می باشد و همچنین برای دادن دستورالعمل نیز به کار می رود.

ساختار جملات زمان حال ساده بسیار ساده می باشد، تنها کافیست از شکل ساده افعال(take-go-leave-invite-buy) استفاده کنید.

این جملات معمولا با قیودی مانند  everyday, every evening, every morning , on Mondays همراه اند.

 

simple present tense

 

زمان حال ساده

.I go to school everyday

 

من هرروز به مدرسه می روم.(بیان کارهای روزمره و همیشگی)

.It snows in Canada in winter

 

در زمستان در کانادا برف می بارد(بیان یک حقیقت یا اتفاق بدیهی)

.My English course starts in November

 

دوره زبان انگلیسی من در نوامبر شروع می شود(نظم یاروند ثابت در زمان حال و آینده)

.I smoke

 

من سیگار می کشم(عادت)

.You walk for twenty meters,then you turn right

 

بیست متر پیاده بروید سپس به راست بپیچید.( دادن دستور العمل)

.He will talk to you when you arrive in Saturday

 

شنبه که برسی با تو حرف خواهد زد.(بیان آینده پس از حروف اضافه مثل when -after-before-as soon as-until)

در زمان حال ساده، فعل جمله باید از لحاظ شمار با فاعل برابری کند.

این بدین معنا می باشد که در افعال سوم شخص مفرد یعنی (He/She/It , Someone\somebody\something)

s ,es اضافه کنیم.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 

.They go swimming every weekend

 

آنها آخر هر هفته به شنا می روند.

I study every evening

 

من بعد از ظهر ها مطالعه می کنم.

.She listens to music

 

او به موسیقی گوش می دهد.

.It rains outside

 

بیرون باران می بارد.

.This sign shows the path

 

این علامت مسیر را نشان می دهد.

قاعده اضافه کردن s به سوم شخص مفرد

در جملاتی که فاعل آنها سوم شخص مفرد هستند ، فعل همیشه به s- ختم می شود.

اما تعدادی فعل وجود دارند که برای اضافه کردن s باید تغیری در پایانه آنها به وجود آورد.

-افعالی که اخرین حرف آنها y می باشد برای اضافه کردن  s باید y  را حذف کرده و ies- اضافه کرد.

Study > Studies         Cry > Cries         Fly > Flies

استثنا: این افعال از این قاعده مستثنا می باشند.

Play > Plays       Stay > Stays

-افعالی که به ss-,  -x , -sh , -ch- ختم می شوند  es می گیرند.

Cross > Crosses      Catch > Catches       Crash > Crashes

حالت منفی

برای منفی کردن حال ساده از( Do not(don't و (Does not (doesn't قبل از فعل اصلی استفاده می شود.

سوالی کردن حال ساده

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

برای سوالی کردن حال ساده از کلمات پرسشی  Do و Does استفاده می کنیم.

از  Do برای سوالی کردن جملاتی که فاعل آن غیر از سوم شخص مفرد هست استفاده می کنیم و از Does برای جملات با فاعل های سوم شخص مفرد.

نحوه ساخت این سوال ها بدین صورت است که ابتدا این کلمات پرسشی را در ابتدای جمله اورده و سپس ادامه جمله را می نویسیم و در جملاتی که Does در آن قرار دارد s اخر فعل حذف می شود.

 

 

Answer

Interrogative

Affirmative

Yes, i do / No , i don't ?Do you play baseball everyday I play baseball everyday
Yes,they do / no, they don't ?Do they go to the park every Thursday .They go to the park every Thursday
Yes,we do / No, we don't ?Do you take a taxi to school everyday . We take a taxi to school everyday
Yes, she does / No, she doesn't ?Does Mina listen to music .Mina listens to music
Yes, it does / No it doesn't ?Does it rain .It rains

نکته: زمان حال ساده برای بیان اتفاقی که الان در حال رخ دادن هست مورد استفاده قرار نمی گیرد.

حتما بخوانید  انواع جمله انگلیسی
2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید