تاریخچه زبان انگلیسی

تاریخچه زبان انگلیسی تاریخچه زبان انگلیسی آیا می دانستید زبان انگلیسی که یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی بوده  و در واقع  زبان آلمانی مادر زبان انگلیسی است؟ در واقع شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود …