زبانفا

فرمول جملات انگلیسی و انواع آن

فرمول جملات انگلیسی و انواع آنفرمول جملات انگلیسی و انواع آن فرمول جملات انگلیسی از چپ به راست بدین صورت است:قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل فاعل چیست؟ فاعل به شخص یا چیزی گفته می شود که کاری را انجام داده باشد که می تواند …
ساختار جملات انگلیسی

اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی

اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسی اجزای اصلی و جدا نشدنی جملات انگلیسیساختار جملات انگلیسی جمله چیست؟ همانطور که می دانید هر متن یا نوشته به چندین جزء کوچکتر تقسیم می شود. متن از تعدادی پاراگراف تشکیل می شود.هر پاراگراف از تع…

یادگیری الفبا انگلیسی

در ابن مقاله در مورد یادگیری الفبا انگلیسی که شامل 26 حرف می شود با شما خواهیم بوداین حروف در بسیاری از زبان ها مشترک می باشند.این زبان ها عبارت اند از اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی.این حروف به صورت زیر می باشند.  یادگیری الفبا …

یک روش بسیار موثر برای یادگیری لغات جدید

یک روش بسیار موثر برای یادگیری لغات جدید یک روش بسیار موثر برای یادگیری لغات جدیدروش طلایی آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توان لغات را بدون صرف وقت زیادی حفظ کرد؟یکی از روش های بسیار موثر برای یادگیری لغات جدید…
تاریخچه حروف انگلیسی

تاریخچه حروف انگلیسی

تاریخچه حروف انگلیسی حروف باستانی در پست قبلی در مورد تاریخچه زبان انگلیسی صحبت کردیم در این پست قصد داریم در مورد تاریخچه حروف انگلیسی صحبت کنیمتاریخچه الفبا انگلیسی و شروع سیر تحول آن به دوره حمله رومیان به انگلیسی باز می گردد.پیش از پرداختن…