conditional sentences

جملات شرطی در زبان انگلیسی و انواع آن

جملات شرطی در زبان انگلیسی و انواع آن جملات شرطی در زبان انگلیسی و انواع آن جملات شرطی (conditional sentences) در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می شوند، جملات شرطی نوع صفر،نوع اول،نوع دوم، و نوع سوم .این جملات شامل دو بخش اصلی یعنی بند …