پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

پرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسیپرکاربرد ترین و رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی اصطلاحات و تکیه کلام ها یکی از بخش های اصلی زبان می باشد. یادگیری و کاربرد این اصطلاحات موجب افزایش اعتماد به نفس در فرد وبیانگر سطح بالای اط…

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسیزمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری فعالیتی را نشان می دهد که در نقطه ای از زمان در گذشته شروع شده است.این عمل به پایان نرسیده و همچنان در حال رخ دادن می باشد. من به مدت 6 ساعت …