زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری به زمانی گفته می شود که کاری یا فعالیتی در زمان خاصی در آینده در حال انجام شدن می باشد.

زمان های حال استمراری و گذشته استمراری را مطالعه کنید.

فرض کنید شما فردا در همین ساعت در حال تماشا تلویزیون باشید،یا فردا در همین ساعت مادر شما در حال تمیز کردن خانه باشد.پس این درحال انجام دادن کار یا فعالیت در زمان آینده بیانگر استمرار و انجام کاری در آینده یا همان آینده استمراری می باشد.

This time tomorrow you’ll be watching TV

Tomorrow my mom will be cleaning the house

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

آینده استمراری از دو بخش اصلی یعنی شکل آینده فعل کمکی to be یعنی “will be” به اضافه فعل+ing

     Subject                simple future of the verb to be             verb+ing 

 I                                   will be                                            watching TV

She/he                        will be                                            watching TV

They                            will be                                             watching TV

We                               will be                                             watching TV

منفی کردن

برای منفی کردن کلمه not را به will اضافه می کنیم.

Affirmative                                                           Negative

I’ll be watching TV                                           I won’t be watching TV

She/he will be watching TV                            she/he won’t be watching TV

we will be watching TV                                   we won’t be watching TV

They will be watching TV                                They won’t be watching TV

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

سوالی کردن

برای سوالی کردن ، ابتدا will را به ابتدای سوال اورده و سپس فاعل و فعل کمکی tobe و ادامه جمله را می نویسیم.

Affirmative                                                      Interrogative

?I’ll be watching TV                                          will i be watching TV

?She/he will be watching TV                           will she/he be watching TV

?we will be watching TV                                  will we be watching TV

?They will be watching TV                               will they be watching TV

موارد استفاده

زمان آینده استمراری همانند اکثر زمان ها دارای کاربرد های خاص خود می باشد.

  • اولین کاربرد آن برای بیان کارهایی می باشد که میخواهیم در آینده انجام دهیم.

next week, i will be leaving the country

هفته آینده من در حال ترک کشور هستم.

tomorrow, you will be skiing

فردا تو در حال اسکی خواهی بود.

  • برای پیشبینی رخداد ها در آینده(در این مورد این زمان به صورت در حال انجام دادن ترجمه نمی شود بلکه به صورت اینده ساده به فارسی ترجمه می شود.

They will be coming to our wedding next week

آنها هفته آینده به عروسی ما خواهند امد

I think you will be feeling hungry after working a lot

فکر می کنم بعد از کار کردن زیاد گرسنه بخواهی بود

  • در حالت سوالی آینده استمراری را می توان برای گرفتن اطلاعات در مورد آینده به صورت مودبانه استفاده کرد.

?will you be coming with us

آیا با ما خواهی آمد؟

?will she be bringing her friend tonight

ایا او دوستش را خواهد آورد؟

  • برای بیان اتفاقات در حال وقوع که انتظار اتفاق افتادن انها را داریم.

I’ll be seeing my friend at meeting

دوستم را در جلسه ملاقات خواهم کرد(درحال ملاقات او خواهم بود)

She will be  staying in my house when she is in this city

زمانی که در این شهر است در خانه من خواهد بود

  • در جملات با کلمه still به معنای هنوز، برای بیان کارهاییست که از قبل درحال انجام بوده و در آینده نیز در حال انجام شدن می باشد.

In an hour i will still be doing my homework

تا یک ساعت دیگر هنوز در حال انجام دادن تکالیفم هستم.

Tomorrow She will still be feeling pain

فردا هنوز هم در حال احساس درد خواهد بود(احساس خواهد کرد)

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید