زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری فعالیتی را نشان می دهد که در نقطه ای از زمان در گذشته شروع شده است.این عمل به پایان نرسیده و همچنان در حال رخ دادن می باشد.

من به مدت 6 ساعت است که در حال خواندن این کتاب می باشم.

I have been studying this book for 6 hours

این جمله به ما می فهماند که عمل خواندن کتاب در زمان گذشته شروع شده است و فرد همچنان در حال انجام آن می باشد.

دوستم نیم ساعت است که این جا ایستاده است.

 My friend has been standing here for half an hour

جمله بالا بیانگر این موضوع است که فعل ایستادن در زمان گذشته شروع و در حال حاضر شخص همچنان ایستاده است.

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

ساختار

ساختار حال کامل استمراری از دو بخش تشکیل شده است: شکل حال کامل فعل کمکی (have been,has been) به همراه فعل در شکل استمراری verb+ing

Subject                               Present perfect of the verb”tobe                              Verb + ing

I                                                          Have been                                                      waiting

You                                                    Have been                                                       waiting

She/he                                               Has been                                                        waiting

We                                                     Have been                                                       waiting

They                                                  Have been                                                       waiting

کاربرد

  •  بیان عملی که در گذشته شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

He has been working for 5 hours

او 5 ساعت است که دارد کار می کند.

  • بیان عملی که به تازگی تمام شده ولی نتیجه آن مشهود است

(someone has been eating my cake(half of it is gone

یکی کیک منو خورده است (نصف آن نیست)

(it’s been raining(the ground is wet

باران باریده است(زمین خیس است)

استفاده از since  و for در حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

در زمان حال کامل استمراری می توانیم همانند حال کامل از کلمات since  و for درست در همان معنا استفاده کنیم.

  • از کلمه for برای بیان مدت زمان انجام کاری استفاده می کنیم.

I have been listening to music for 1 hour

به مدت یک ساعت در حال گوش دادن به موسیقی هستم.

  • از کلمه since برای نشان دادن آغاز انجام کاری استفاده می کنیم.

I have been listening to music since 1 pm

از ساعت یک بعد از ظهر در حال گوش کردن به موسیقی هستم.

Affirmative                                                           Negative                                                  Interrogative

?I have been cooking                                    I haven’t been cooking                                have i been cooking

?You have been cooking                              You haven’t been cooking                           have you been cooking

?She/he has been cooking                           She/he hasn’t been cooking                       has she/he been cooking

?We have been cooking                                We havn’t been cooking                              have we been cooking

?They have been cooking                              They haven’t been cooking                          have they been cooking

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] گذشته کامل استمراری با زمان حال کامل استمراری تقریبا برابر است با این تفاوت که زمان گذشته کامل […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید