زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیان کننده کار یا فعالیتی می باشد که در زمانی پیش از الان انجام شده و به پایان رسیده است اما زمان دقیق آن مشخص نیست. و یا ممکن است اثر آن عمل همچنان مشهود باشد یا حتی هنوز در زمان حال در حال انجام باشد.

 

برای مثال من آن فیلم را تماشا کرده ام. این جمله نشان دهنده آنست که من فیلمی را در زمان گذشته تماشا کرده ام.این عمل در گذشته به پایان رسیده اما زمان آن مشخص نیست.

من کلیدم را گم کرده ام.این اتفاق در گذشته اتفاق افتاده است اما زمان آن مشخص نیست.

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

ساختار

ساختار جملات حال کامل بدین صورت می باشد:

subject                                  +have/has                                   +past participle of verb

I                                                 have                                             played

                 You                                           have                                              played

She/he                                      has                                               played

we                                             have                                              played

They                                          have                                              played

 

قید هایی که معمولا با این زمان همراه است

این زمان با قیودی مانند already,yet,till now,lately,recently همراه است.

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

منفی کردن

برای منفی کردن تنها کافیست کلمه not را به have  اضافه کنید.

Affirmative                                                                  Negative

I have played                                                           I haven’t played

You haven’t played                                                 You haven’t played

She/he has played                                                  She/he hasn’t played

We have played                                                       We haven’t played

They have played                                                    They haven’t played

سوالی کردن

برای سوالی کردن کلمه have  یا has ر به ابتدای سوال اورده و سپس فاعل و فعل را به ترتیب می نویسیم.

Affirmative                                                                      Interrogative

?I have played                                                                 have i played

?You have played                                                            have you played

?She/he has played                                                        has she/he played

?We have played                                                             have we played

?They have played                                                          have they played

کاربرد های زمان حال کامل

  • کارهایی که در گذشته شروع شده اند و همچنان ادامه دارند.

.We haven’t lived there for years

سال هاست که آنجا زندگی نمی کنیم.

.They have lived here since 2005

از سال 2005 اینجا زندگی می کنند.

  • وقتی که مدت زمان انجام کاری مشخص نیست

.I have worked so hard

من سخت کار کرده ام.

.It has snowed a lot this winter

این زمستان خیلی برف بارید.

  • زمانی که کاری در فاصله زمانی الان و گذشته انجام شده است و زمان آن مشخص نیست

.we have watched this movie many times

ما بارها این فیلم را تماشا کرده ایم.

.It has happened several times already

آن بارها اتفاق افتاده است.

  • بیان اتفاقاتی که به تازگی به اتمام رسیده اند.(همراه با کلمه just )

.I have just eaten

تازه غذا خورده ام.

?has he just left

ایا او تازه رفته ؟

کاربرد since و for در زمان حال کامل

کلمه for  به معنای برای زمانی به کار می رود که ما بخواهیم در مورد بازه زمانی انجام شدن کاری صحبت کنیم.

او به مدت(برای) 2 سال در لس آنجلس زندگی می کرده است.

این کلمه معمولا در جملاتی با قیود مانند 2 hours , 2 weeks , 2 years که مدت زمان انجام کاری را نشان می دهند همراه می باشد.

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی(present perfect)

I have lived here for 4 years

من به مدت چهار سال اینجا زندگی کرده ام.

They have waited for 30 minutes for their friend

آنها به مدت 30 دقیقه منتظر دوستشان بوده اند.

کلمه since به مبدا یا شروع انجام کاری اشاره دارد و به معنای از هست.

این کلمه معمولا با قیدهایی نظیر ساعت خاصی از روز مانند 2 o’clock ، ایام هفته،ماه ها و سال ها می همراه است.

I have worked in London since 2015

من از سال 2015 در لندن کار می کرده ام.

we have started learning English since June

ما از ماه ژوئن شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرده ایم.

سایر زمان ها

حال ساده

گذشته ساده

آینده ساده

حال استمراری

گذشته استمراری

آینده استمراری

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید